DANH MỤC CHÍNH
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
FES08_20240 FES08_20241 FES08_20242 FES08_20243 FES08_20244 FES08_20245 FES08_20246 FES08_20247 FES08_20248 FES08_20249
Giới thiệu Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế
Thứ tư, 20/01/2016 - 10:56

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế:

 Quản trị Tài chính quốc tế là bộ môn nghiệp vụ của chuyên ngành Tài chính quốc tế, Khoa Tài chính quốc tế, Học viện Tài chính. Bộ môn hiện đảm nhiệm giảng dạy các môn học:

  1. Quản trị Thanh toán quốc tế,
  2. Quản trị tín dụng quốc tế và nợ nước ngoài,
  3. Quản trị Tài chính công ty đa quốc gia,
  4. Quản trị đầu tư quốc tế;

Trong đó 2 môn học Quản trị Tín dụng quốc tế và Quản trị Tài chính công ty đa quốc gia hiện còn được giảng dạy cho chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính.

Các thầy cô giáo Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

Trưởng Bộ môn:

TS. Lê Thanh Hà

TS. Phan Tiến Nam - Phó trưởng BM

Các giảng viên

   

Ths. Dương Đức Thắng

Ths. NCS Phạm Thị Kim Len

PGS,TS Đinh Trọng Thịnh

Th.S Đặng Lê Ngọc

Số lần đọc: 34454
Các bài đã đăng
Trang 1/1