DANH MỤC CHÍNH
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-11-05-2016-04-img0 Ảnh-11-05-2016-04-img1 Ảnh-11-05-2016-04-img2 Ảnh-11-05-2016-04-img3 Ảnh-11-05-2016-04-img4 Ảnh-11-05-2016-04-img5 Ảnh-11-05-2016-04-img6 Ảnh-11-05-2016-04-img7 Ảnh-11-05-2016-04-img8 Ảnh-11-05-2016-04-img9
Bộ môn Kinh tế quốc tế
Thứ ba, 19/01/2016 - 11:53

Bộ môn Kinh tế quốc tế

 

Trưởng Bộ môn:                                                   PGS,TS Vũ Duy Vĩnh

Phó trưởng Bộ môn                                        TS Hoàng Thị Phương Lan

Các giảng viên, cán bộ 

PGS.,TS Nguyễn Tiến Thuận

Ths.NCS Phí Thị Thu Hương

TS Hà Thị Liên

TS. Lê Thị Mai Anh