DANH MỤC CHÍNH
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
FES08_20240 FES08_20241 FES08_20242 FES08_20243 FES08_20244 FES08_20245 FES08_20246 FES08_20247 FES08_20248 FES08_20249
Cao học và Nghiên cứu sinh
Thứ tư, 09/03/2016 - 18:39

Danh sách Nghiên cứu sinh Khoa Tài chính quốc tế (tính đến hết 31/3/2016)

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH HIỆN ĐANG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

TẠI KHOA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 

 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Bộ môn sinh hoạt chuyên môn

1

Lê Thị Vân Anh

Viện Chiến lược và chính sách tài chính

Bộ Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

2

Nguyễn Thị Hải Thu

Viện Chiến lược và chính sách tài chính

Bộ Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

3

Võ Thị Vân Khánh

Bộ môn Quản trị kinh doanh,

Học viện Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

4

Phí Thu Hương

Bộ môn Kinh tế Quốc tế,

Học viện Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

5

Hà Thị Liên

Bộ môn Kinh tế Quốc tế,

Học viện Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

6

Lê Thanh Hà

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế,

Học viện Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

7

Trần Thị Phương Mai

Bộ môn Tài chính quốc tế,

Học viện Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

8

Vũ Việt Ninh

Bộ môn Tài chính quốc tế,

Học viện Tài chính

Bộ môn Tài chính quốc tế

 

 

Số lần đọc: 17078
Các bài đã đăng
Trang 1/1