DANH MỤC CHÍNH
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-11-05-2016-04-img0 Ảnh-11-05-2016-04-img1 Ảnh-11-05-2016-04-img2 Ảnh-11-05-2016-04-img3 Ảnh-11-05-2016-04-img4 Ảnh-11-05-2016-04-img5 Ảnh-11-05-2016-04-img6 Ảnh-11-05-2016-04-img7 Ảnh-11-05-2016-04-img8 Ảnh-11-05-2016-04-img9
Cao học và Nghiên cứu sinh
Thứ tư, 09/03/2016 - 18:39

Danh sách Nghiên cứu sinh Khoa Tài chính quốc tế (tính đến hết 31/3/2016)

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH HIỆN ĐANG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

TẠI KHOA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 

 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Bộ môn sinh hoạt chuyên môn

1

Lê Thị Vân Anh

Viện Chiến lược và chính sách tài chính

Bộ Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

2

Nguyễn Thị Hải Thu

Viện Chiến lược và chính sách tài chính

Bộ Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

3

Võ Thị Vân Khánh

Bộ môn Quản trị kinh doanh,

Học viện Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

4

Phí Thu Hương

Bộ môn Kinh tế Quốc tế,

Học viện Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

5

Hà Thị Liên

Bộ môn Kinh tế Quốc tế,

Học viện Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

6

Lê Thanh Hà

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế,

Học viện Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

7

Trần Thị Phương Mai

Bộ môn Tài chính quốc tế,

Học viện Tài chính

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

8

Vũ Việt Ninh

Bộ môn Tài chính quốc tế,

Học viện Tài chính

Bộ môn Tài chính quốc tế

 

 

Số lần đọc: 16023
Các bài đã đăng
Trang 1/1