DANH MỤC CHÍNH
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
FES08_20240 FES08_20241 FES08_20242 FES08_20243 FES08_20244 FES08_20245 FES08_20246 FES08_20247 FES08_20248 FES08_20249
Cán bộ - Giáo viên
Thứ ba, 19/01/2016 - 7:49

Các tổ chức chính trị, đoàn thể Khoa Tài chính quốc tế

Thời điểm năm học 2015 – 2016, Khoa Tài chính quốc tế có tổng số 24 viên chức cơ hữu, trong đó có 1 cán bộ văn phòng Khoa.

Các tổ chức chính trị, đoàn thể trong Khoa

  • Chi bộ Khoa – Bí thư:                                  TS. Vũ Duy Vĩnh
  • Công đoàn Khoa – Chủ tịch:                      Ths.,NCS Lê Thanh Hà
  • Liên chi đoàn Khoa – Bí thư:                     Ths. Dương Đức Thắng
  • Chi đoàn giáo viên – Bí thư:                       Ths.,NCS Hà Thị Liên
Số lần đọc: 16924
Các bài đã đăng
Trang 1/1