DANH MỤC CHÍNH
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-11-05-2016-04-img0 Ảnh-11-05-2016-04-img1 Ảnh-11-05-2016-04-img2 Ảnh-11-05-2016-04-img3 Ảnh-11-05-2016-04-img4 Ảnh-11-05-2016-04-img5 Ảnh-11-05-2016-04-img6 Ảnh-11-05-2016-04-img7 Ảnh-11-05-2016-04-img8 Ảnh-11-05-2016-04-img9
Nghiên cứu khoa học
Thứ năm, 10/03/2016 - 19:28

Tóm tắt đề tài NCKH cấp Học viện năm 2014: THÂM HỤT CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS Nguyễn Tiến Thuận và Ths Hoàng Thị Phương Lan

 

Thâm hụt cán cân thương mại sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy xấu đối với tình hình tài chính quốc gia nói chung và tình tài chính đối ngoại nói riêng do đó việc nghiên cứu thâm hụt cán cân thương mại là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao.

Nội dung của đề tài hệ thống hóa các vấn đề lí luận về cán cân thương mại và cân bằng CCTM, tác động của việc thâm hụt CCTM đến nền kinh tế quốc gia, nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan, Hàn Quốc trong việc giải quyết thâm hụt CCTM từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt nam. Mặt khác, đề tài cũng đã đánh giá, phân tích cụ thể diễn biến thâm hụt CCTM của Việt nam với Trung Quốc để đưa ra những đánh giá cụ thể về tình hình thâm hụt CCTM với Trung Quốc đâu là mặt còn tại và nguyên nhân.

Trên cơ sở đánh giá những mặt còn tồn tại trong việc giải quyết thâm hụt CCTM với Trung Quốc, đề tài đã đưa ra những định hướng và những giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề thâm hụt CCTM với Trung Quốc trong thời gian tới.

Số lần đọc: 581