DANH MỤC CHÍNH
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-11-05-2016-04-img0 Ảnh-11-05-2016-04-img1 Ảnh-11-05-2016-04-img2 Ảnh-11-05-2016-04-img3 Ảnh-11-05-2016-04-img4 Ảnh-11-05-2016-04-img5 Ảnh-11-05-2016-04-img6 Ảnh-11-05-2016-04-img7 Ảnh-11-05-2016-04-img8 Ảnh-11-05-2016-04-img9
Nghiên cứu khoa học
Thứ năm, 10/03/2016 - 19:34

Tóm tắt đề tài NCKH cấp Học viện năm 2014: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM- NHỮNG MẶT TRÁI VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS Nguyễn Tiến Thuận và Ths Nguyễn Đình Dũng

 

Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam trong thời gian qua bên cạnh những mặt tốt đã xuất hiện nhiều mặt trái mà cần thiết phải nhận ra để hạn chế những tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, xã hội nước ta.

Nội dung của đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề lí luận về vốn FDI và tác động của vốn FDI đối với nước nhận vốn đầu tư. Mặt khác, đề tài cũng đã đánh giá, phân tích sâu sắc thực trạng vốn FDI của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam những năm qua từ đó chỉ ra những mặt trái của dòng vốn FDI tác động đến đời sống kinh tế, xã hội nước ta.

Trên cơ sở những mặt trái được chỉ rõ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội nước ta đề tài đã đưa ra quan điểm và một hệ thống các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các mặt trái. 

Số lần đọc: 3027