DANH MỤC CHÍNH
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-11-05-2016-04-img0 Ảnh-11-05-2016-04-img1 Ảnh-11-05-2016-04-img2 Ảnh-11-05-2016-04-img3 Ảnh-11-05-2016-04-img4 Ảnh-11-05-2016-04-img5 Ảnh-11-05-2016-04-img6 Ảnh-11-05-2016-04-img7 Ảnh-11-05-2016-04-img8 Ảnh-11-05-2016-04-img9
Nghiên cứu khoa học
Thứ năm, 10/03/2016 - 19:32

Tóm tắt đề tài NCKH cấp Học viện năm 2014: NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG MẶT HÀNG DA GIẦY XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS Nguyễn Tiến Thuận và Ths Hoàng Thị Phương Lan

 

Việt Nam đã và đang mở cửa nền kinh tế để tham gia hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, bởi vậy việc Việt Nam phải từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu các mặt hàng xuất khẩu trong đó có mặt hàng da giầy xuất khẩu.

Nội dung của đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề lí luận về giá trị gia tăng của sản phẩm và giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Mặt khác, đề tài cũng đã phân tích khá cụ thể giá trị gia tăng của mặt hàng da giầy trong chuỗi giá trị với những số liệu minh họa phong phú và chỉ ra được những mặt còn tồn tại của mặt hàng da giầy nước ta trong chuỗi giá trị toàn cầu của mặt hàng này.

Trên cơ sở những mặt còn yếu của sản phầm da giầy Việt Nam trong chuỗi giá trị, đề tài đã đưa ra các quan điểm và hệ thống các giải pháp để từng bước nâng cao giá trị gia tăng của mặt hàng da giầy Việt Nam trong những năm tới.

Số lần đọc: 2987