DANH MỤC CHÍNH
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-11-05-2016-04-img0 Ảnh-11-05-2016-04-img1 Ảnh-11-05-2016-04-img2 Ảnh-11-05-2016-04-img3 Ảnh-11-05-2016-04-img4 Ảnh-11-05-2016-04-img5 Ảnh-11-05-2016-04-img6 Ảnh-11-05-2016-04-img7 Ảnh-11-05-2016-04-img8 Ảnh-11-05-2016-04-img9
Nghiên cứu khoa học
Thứ năm, 10/03/2016 - 19:30

Tóm tắt đề tài NCKH cấp Học viện năm 2014: QUẢN LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU Ở NƯỚC TA THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS Nguyễn Tiến Thuận và Ths Nguyễn Đình Dũng

 

Quản lý kinh doanh xăng dầu ở nước ta theo cơ chế thị trường là chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm từng bước hoàn thiện việc xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong thời gian tới bởi vậy việc nghiên cứu chuyển đổi cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường là cần thiết và phù hợp với qui luật phát triển.

Nội dung của đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề lí luận về quản lý konh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và đặc điểm kinh doanh xăng dầu trong nền kinh tế thị trường, khảo cứu kinh nghiệm của Trung quốc trong việc quản lý kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Mặt khác, đề tài cũng đã phân tích khá toàn diện thực trạng quản lý kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam qua 2 giai đoạn trước và sau khi thực hiện NĐ 84 CP/2009 từ đó đưa ra những nhận xét mặt được và chưa được trong quá trình quản lý kinh doanh xăng dầu.

Trên cơ sở đánh giá những mặt còn tồn tại, đề tài đã đưa ra quan điểm và 6 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện việc quản lý kinh doanh xăng dầu ở nước ta trong thời gian tới theo cơ chế thị trường.

Số lần đọc: 3002